Факультет електропостачання і освітлення міст

створено у 1976 році шляхом реорганізації структури вузу та відокремлення від факультету міського електричного транспорту (наказ № 355 від 25 травня 1976 року).

Рисунок1

Першим деканом факультету був Володимир Вільгельмович Науман (1976-1991р.), кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки та джерел світла.
У становленні факультету під керівництвом В.В. Наумана активну участь брали такі видатні спеціалісти і педагоги, як заслужений енергетик, заслужений діяч вищої школи, доцент В.І. Полосухін, завідувач кафедри електропостачання міст; доктор техн. наук, заслужений діяч науки України,професор К.К. Номітоков, завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла; кандидат технічних наук, лауреат Державної премії СРСР, професор А.М. Бєла-Бєлов, завідувач кафедри електротехніки; кандидати технічних наук, доценти В.Р. Спрене, В.П. Волоконський; доцент, кандидат фіз.-матем. Наук М.Б. Рєзник; доктор технічних наук, професор С.С. Овчинніков та інші.
Факультет електропостачання і освітлення міст готує фахівців за двома спеціальностями: світлотехніка і джерела світла і електротехнічні системи електроспоживання по трьох рівнях – бакалавр, спеціаліст і магістр. На всіх технічних кафедрах факультету працює аспірантура і доктурантура. У 1991 році на факультеті була створена Спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом світлотехніка і джерела світла, яка згодом рішенням ВАК України одержала право проводити захисти і докторських дисертацій.
1973-1989 рр. – період становлення випускаючих кафедр і оснащення їх сучасним лабораторним устаткуванням. У цей час велика увага приділялась науково-дослідній роботі. На факультеті при кафедрі СДС відкрито дві галузеві науково-дослідні лабораторії – пускорегулюючих апаратів (керівник – доцент Е.Н. Жаріков) і освітлення міст (керівник – доцент В.В. Науман), а також науково дослідна група під керівництвом професора С.С. Овчинникова з вивченням високоінтенсивних джерел світла. Творча співпраця, що склалася в цих лабораторіях із підприємствами галузі, дозволила оснастити новітнім устаткуванням як навчальні, так і науково-дослідні лабораторії кафедри. За обсягами госпдоговірних робіт у цей період факультет був одним із лідерів в інституті.

Рисунок2

З 1991 до 2004 р. деканом факультету електропостачання і освітлення міст був Іван Олексійович Дробот, кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки і джерел світла. Під його керівництвом факультет набув подальшого розвитку, значно зріс якісний склад науково-педагогічних працівників, у 1991 р. на факультеті почала працювати спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла», яка згодом рішенням ВАК України одержала право проводити захисти і докторських дисертацій. З’являються нові та ведеться модернізація навчальних лабораторій, значно збільшується контингент студентів.

У 2004 р. факультет очолила Валентина Миколаївна Поліщук, кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки і джерел світла, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02.
Сьогодні факультет електропостачання і освітлення міст готує фахівців за двома спеціальностями: «Світлотехніка і джерел світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання» за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. На всіх технічних кафедр факультету працює аспірантура і докторантура.
На факультеті працюють 97 викладачів, у т.ч. 17 докторів, професорів, 44 кандидати наук, доценти. Навчаються понад 400 студентів денної форми навчання, 3 студенти є стипендіатами Президента України, Вченої ради університету та імені Ю.І. Бутенка.

dean
Факультет підтримує тісні зв’язки з підприємствами електротехнічного та світлотехнічного виробництв КП «Харківміськсвітло», підприємствами обленерго по всій Україні (в АК «Харківобленерго працювали понад 800 наших випускників). Навчально-консультаційні центри кафедр відкриті в Полтаві, Сумах, Житомирі, Енергодарі, Херсоні, де проводиться навчання студентів за заочною формою.
З моменту утворення факультету було підготовлено більше 6000 фахівців. Географія розподілу випускників охоплює не лише Україну, а й країни близького та далекого зарубіжжя. Випускники факультету працюють на підприємствах обленерго, електролампових і світлотехнічних заводах, у проектних організаціях. Деякі з них очолюють підприємства різних форм власності.


Дошка оголошень

Розклад заліків та іспитів 4 курсу

За посиланням

Довідки

замовлення та видача
вівторок і четвер
з 14:00 до 16:00

Старостат

Щосереди о 12:00
ауд. 428етк

Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 114 гостей та користувачі відсутні